subnet

bir alt ağ, bir dizi blok zincirinin durumu üzerinde fikir birliğine varmak için birlikte çalışan dinamik bir doğrulayıcı kümesidir. her blok zinciri, tam olarak bir alt ağ tarafından doğrulanır. bir alt ağ, keyfi olarak birçok blok zincirini doğrulayabilir . bir düğüm, keyfi olarak birçok alt ağın üyesi olabilir.

Reklam